دکمه موبایل منو

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر، دوشنبه 15 مهر ماه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزراء، استاندار و دیگر مسئولان در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
عکاس: ارسالی استان
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر (استان خراسان جنوبی) 1398/07/15

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.