5 مشارکت 102 میلیارد تومانی قمی ها در کمک به نیازمندان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم ضمن قدردانی…
تاریخ انتشار: 1401/06/12 09:16
حوزه انتشار: قم
کمیته امداد،قم،محسن مسعودیان راد،صدقه،زکات،اکرام ایتام و محسنین،قرض ماندگار

7 23 میلیارد تومان وام به نیازمندان قمی پرداخت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کشور که…
تاریخ انتشار: 1401/06/06 14:15
حوزه انتشار: قم
کمیته امداد،قم،علی عاشوری،صندوق،امداد ولایت،قرض الحسنه،وام

10 5212 خانواده تحت حمایت کمیته امداد قم مستأجر هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمدابراهیم نعیمی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد…
تاریخ انتشار: 1401/05/31 10:10
حوزه انتشار: قم
قم،کمیته امداد،کمیته امداد استان قم،معاون حمایت و سلامت خانواده،محمدابراهیم نعیمی