نشانی: تهران، میدان آزادی، ابتدای بزرگراه شهید لشگری، دفترمرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
پست الکترونیک
مدیریت: bakhtiari@emdad.ir
نظارت و رسیدگی به شکایات: mpc@emdad.ir
فناوری اطلاعات: it@emdad.ir
تلفن‌های تماس
ارتباط مردمی: ۴۴۶۳۶۱۷۱ - ۴۴۶۳۶۱۷۲ - ۴۴۶۷۳۱۵۳ - ۴۴۶۳۶۲۵۰
ستاد خبری اداره کل حراست: ۴۴۶۹۰۹۸۰
مرکز تماس: ۱۴۹۸

در راستای بالابردن سطح کیفیت خدمت‌رسانی، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما هستیم...