دکمه موبایل منو

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13

همایش تجلیل ازحامیان طرح اکرام وایتام شهرستان دشتی باحضور معاونین ومسئولین شهرستان درکانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) برگزارگردید.97/10/13
عکاس: محمد فلاحت زاده
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 8

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 8

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 7

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 7

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 6

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 6

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 11

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 11

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 10

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 10

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 9

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 9

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 5

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 5

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 4

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 4

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 3

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 3

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 2

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 2

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.