همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11

همایش تکریم منزلت سالمندان با حضور 220 نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد و مدیران استان قم با هدف تحرک و نشاط با رویکرد ارزشهای دینی در مجتمع حضرت معصومه (س) با حضور آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم، استاندار و مدیران ارشد استانداری قم، مدیرکل رفاه و تأمین اجتماعی و سرپرست بهزیستی و مدیران این نهاد در استان برگزار شد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی - علی نبی لو
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 7

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 7

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 2

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 2

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 3

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 3

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 4

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 4

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 5

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 5

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 6

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 6

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 1

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 1

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 8

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 8

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 9

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 9

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 10

همایش تکریم منزلت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم - 98/7/11 10

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.