سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20

معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره)، در سفر دو روزه به استان قم ضمن نشست صمیمی با کارکنان این استان، در جلسه کارگروه اشتغال استان شرکت و از طرح های راهبری شغلی این نهاد در قم بازدید کرد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 20

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 20

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 19

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 19

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 18

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 18

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 17

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 17

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 16

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 16

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 15

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 15

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 14

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 14

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 13

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 13

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 12

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 12

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 11

سفر معاون اجرایی خودکفایی و اشتغال کمیته امداد به استان قم - 98/8/20 11

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.