قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05

مدیرکل کمیته امداد استان قم، پنجم آذرماه، در سومین سالروز تأسیس کمیته امداد ویژه بانوان در این استان در نخستین ساعات کاری به صورت سرزده به این اداره مراجعه کرد و این روز را با اهدای گل و شیرینی به بانوان همکار تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 1

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 1

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 10

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 10

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 9

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 9

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 8

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 8

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 7

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 7

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 6

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 6

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 5

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 5

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 4

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 4

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 3

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 3

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 2

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 2

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.