فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/7

پایگاه شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) کمیته امداد استان قم در هفته بسیج سال 1398 ضمن آذین بندی ساختمانهای اداری و برگزاری جلسات تحلیل مسائل روز و بصیرت افزایی در روز بسیج مستضعفان بر مزار شهدای مدافع حرم در بهشت معصومه (س) حاضر شده و ضمن غبار روبی و عطرافشانی دعای توسل برگزار کردند. همچنین از سه نفر از ایثارگران این نهاد نیز تجلیل شد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 21

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 21

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 20

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 20

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 19

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 19

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 18

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 18

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 16

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 16

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 14

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 14

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 13

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 13

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 12

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 12

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 11

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 11

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 10

فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید آیت الله قاضی طباطبایی (ره) در هفته بسیج 98/9/5 10

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.