امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 1398/09/06

یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان و احمد اسکندری نسب، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به‌منظور بهره‌گیری از توان، امکانات و ظرفیت‌های موجود هر دو دستگاه در جهت توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و فرزندان آن‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 5

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 5

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 7

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 7

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 6

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 6

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 4

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 4

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 3

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 3

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 2

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 2

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 1

امضای تفاهم نامه کمیته امداد و آموزش و پرورش استان کرمان 1

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.