برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6)

تفکر بسیجی ضامن افزایش کارآیی و سرمایه اجتماعی نظام و کلیدواژه شکست هر بن‌بستی بوده و این تفکر در طول عمر بابرکت نظام موجب دوام، پایداری و اقتدار انقلاب عظیم اسلامی ایران در همه عرصه‌ها شده است.
عکاس: فرمانی
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 10

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 10

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 16

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 16

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 15

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 15

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 14

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 14

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 13

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 13

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 12

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 12

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 11

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 11

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 9

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 9

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 8

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 8

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 7

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 7

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.