نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11

نشست مشترک کارشناسان سازمان بیمه سلامت و اداره بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی در محل سالن اجتماعات این نهاد برگزار شد.
عکاس: جمشید سورگی
نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 4

نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 4

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 3

نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 3

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 2

نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 2

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 1

نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11 1

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11

نشست مشترک سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام(ره) استان-98/09/11

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.