برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو دومین همایش دانشجوی انقلابی – اقتصاد مقاومتی به همّت کمیته امداد استان قم با حضور مسئولان کشوری و استانی و دانشجویان، در مجتمع فرهنگی تربیتی حضرت معصومه (س) برگزار شد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 8

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 8

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 1

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 1

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 2

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 2

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 3

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 3

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 4

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 4

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 5

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 5

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 6

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 6

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 7

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 7

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 9

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 9

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 10

برگزاری همایش دانشجوی انقلابی - اقتصاد مقاومتی کمیته امداد استان قم - 98/9/16 10

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.