بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12

مدیرکل کمیته امداد استان قم از کتابخانه آیت الله امام خامنه ای قم بازدید کرد و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان قم با هدف افزایش شاخص‌های سرانه مطالعه مفید در استان نیز بین مدیران دو نهاد امضا شد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 7

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 7

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 6

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 6

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 5

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 5

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 4

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 4

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 3

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 3

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 2

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 2

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 1

بازدید از کتابخانه امام خامنه ای قم و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کمیته امداد امام استان 98/9/12 1

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.