حضور مدیرکل در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در آستانه 14 اسفند و سالروز تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور در دفتر باشگاه خبرنگاران جوان، عملکرد این نهاد را در رابطه با برگزاری جشن نیکوکاری، زلزله قطور خوی، اشتغال مددجویان و سایر برنامه های حمایتی تشریح کرد.
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 4

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 4

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 8

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 8

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 7

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 7

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 6

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 6

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 5

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 5

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 2

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 2

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 1

حضور مدیرکل کمیته در باشگاه خبرنگاران جوان 98/12/13 1

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.