همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06

به مناسبت ششم مردادماه روز کارآفرینی، همایش تجلیل از جهادگران نمونه، مجریان کارآفرین برتر و خیران اشتغال استان سمنان در قالب ویدئو کنفرانس و بصورت همزمان در تمام شهرهای استان سمنان برگزار شد. شایان‌ذکر است، در این آئین از جهادگران نمونه، کارآفرینان برتر، حامیان اشتغال و مدیرعامل کانون خیرین اشتغال استان سمنان دست‌اندرکاران حوزه اشتغال کمیته امداد استان تجلیل و تقدیر شد.
عکاس: روابط عمومی
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 8

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 8

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 5

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 5

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 4

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 4

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 3

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 3

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 2

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 2

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 1

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 1

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 17

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 17

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 16

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 16

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 15

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 15

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 14

همایش تجلیل از کارآفرینان استان سمنان-99/05/06 14

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.