نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه درآستانه عیدسعید قربان به روش های پرداخت نذر سلامت برای مشارکت در تهیه قربانی برای نیازمندان پرداخت.
عکاس: روابط عمومی
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06
دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عید سعید قربان -1399/05/06

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.