مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

با حضور محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کلنگ ساخت 2000 مسکن محرومین و نیازمندان دوشنبه ششم مرداد ماه در روستای احمد کندی شهرستان ایجرود استان زنجان به زمین زده شد.
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

مراسم کلنگ‌زنی ساخت دو هزار واحد مسکن محرومین استان زنجان 1399/05/06

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.