بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود99/05/08

مدیرکل کمیته امداد استان در سفر به بخش مود شهرستان سربیشه ضمن دیدار با امام جمعه و بخشدار بخش مود از نزدیک از چندین طرح مسکن محرومین و طرح اشتغال مددجویان تحت حمایت در روستاهای زیدر و مختاران بازدید کرد.
عکاس: محسن برنای تنها
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 7

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 7

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 8

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 8

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 6

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 6

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 5

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 5

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 4

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 4

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 3

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 3

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 2

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 2

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 1

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 1

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.