مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر تهران به حسین‌آباد کالپوش با حمایت کمیته امداد و راه‌اندازی کارگاه تولیدی کفش-99/05/09

۸۶ خانوار روستایی حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی از تهران با حمایت و دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد و راه‌اندازی تولیدی کفش به زادگاهشان برگشتند. این تصاویر تنها یکی از کارگاه‌های تولید کفش در حسین آباد کالپوش را نشان می دهد.
عکاس: روابط عمومی
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 4

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 4

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 10

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 10

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 8

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 8

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 7

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 7

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 6

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 6

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 5

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 5

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 3

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 3

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 1

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 1

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 9

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 9

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 2

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 2

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.