برگزاری نشست مدیران کمیته امداد استان 1399/05/05

نشست مدیران کمیته امداد استان با حضور یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان، سردار معروفی، فرمانده سپاه ثارالله کرمان و معاونان و روسای ادارت کمیته امداد استان برگزار شد. شایسته ذکر است؛ در پایان این نشست ناصر عسکری به عنوان قائم مقام مدیر کل کمیته امداد استان کرمان معرفی و از زحمات سهراب روستایی قائم مقام سابق کمیته امداد استان تجلیل شد. 1399/05/05
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 15

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 15

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 17

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 17

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 16

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 16

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 14

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 14

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 13

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 13

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 12

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 12

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 11

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 11

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 10

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 10

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 9

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 9

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 8

برگزاری مراسم تودیع و معارفه قائم مقام کمیته امداد استان 1399/05/09 8

پنج شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.