ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

امسال بیش از 200 راس گوسفند در روزعید سعید قربان که با مشارکت کمیته امداد استان گلستان، مرکز نیکوکاری مصلی، موکب حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تهیه شده بود برای توزیع بین نیازمندان استان ذبح شد.
عکاس: روابط عمومی
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

ذبح 200 راس گوسفند برای توزیع بین نیازمندان گلستانی در روز عید قربان – 1399/05/10

جمعه ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.