حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا/99/5/14

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با حضور در جهاد دانشگاهی استان، ضمن دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی و بازدید از واحدهای این مجموعه ، با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا با خبرنگاران این رسانه گفتگو کردند.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 3

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 3

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 1

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 1

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 6

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 6

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 5

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 5

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 4

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 4

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 2

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 2

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 9

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 9

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 8

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 8

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 7

حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام در مجموعه جهاد دانشگاهی ایلام و خبرگزاری ایسنا 7

چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.