دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در دیدار با مهندس کوهساری، نماینده مردم حوزه انتخابیه آزادشهر، رامیان و فندرسک در مجلس شورای اسلامی به همراه ی روسای ادارات شهرستان های مربوطه بعد از ارائه گزارش اجمالی از عملکرد این نهاد، پیرامون راهکارهای رفع مشکلات مددجویان گلستانی تحت حمایت گفتگو و تبادل نظر کردند. لازم بذکر است، در ادامه این دیدار از طرح های خودکفایی ادارات تابعه نیز بازدید بعمل آمد.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیران کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با نماینده مجلس - 1399/05/16

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.