آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16

مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل با حضور نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری استان، مدیرکل کمیته امداد، قائم مقام، معاون اداری و مالی، معاون حمایت و سلامت خانواده، معاون اشتغال و خودکفایی، معاون امور فرهنگی، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی، رییس اداره ی دو کمیته امداد شهرستان زاهدان و سایر مسئولان این نهاد برگزار شد.
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 7

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 7

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 6

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 6

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 5

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 5

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 4

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 4

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 3

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 3

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 2

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 2

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 11

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 11

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 10

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 10

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 9

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 9

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 8

آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی برای ایران همدل در استان سیستان و بلوچستان 99/5/16 8

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.