تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت کرمان با حضور مدیر کل کمیته امداد استان 1399/05/18

همزمان با روز عید سعید غدیر خم و به مناسبت دهه امامت و ولایت یحیی صادقی مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به همراه امام جمعه کرمان و جمعی از اعضای ستاد غدیر استان با حضور در یکی از بیمارستان های کرمان از مدافعان و خادمان سلامت استان تجلیل کردند.
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 7

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 7

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 11

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 11

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 10

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 10

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 9

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 9

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 8

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 8

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 6

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 6

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 5

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 5

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 4

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 4

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 3

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 3

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 2

تجلیل از مدافعان و خادمان سلامت استان کرمان 2

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.