جشن ازدواج آسان و اهدای 1000 سری جهیزیه در شیراز1398/05/21

مراسم توزیع و اهدای هزار سری جهیزیه به زوج های جوان در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، به همت سپاه فجر استان فارس و سایر ارگان های حمایتی استان برگزار شد.
عکاس: کامبیز دوانی
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 5

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 5

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 4

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 4

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 3

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 3

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 8

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 8

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 7

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 7

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 6

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 6

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 2

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 2

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 1

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 1

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 12

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 12

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 10

جشن ازدواج آسان و اهدا هزار سری جهیزیه 10

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.