نشست سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21

با حضور مدیرکل کمیته امداد استان به مناسبت هفته تشکیل سمن های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی، نشست سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری در محل سالن اجتماعات کمیته امداد برگزار شد.
عکاس: محسن برنای تنها
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 7

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 7

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 6

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 6

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 5

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 5

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 4

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 4

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 3

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 3

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 2

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 2

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 1

نشست هم اندیشی سمن های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری 99/05/21 1

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
رسانه جدید

رسانه جدید

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.