نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با موضوع تشریح برنامه‌های مرحله دوم پویش ایران همدل، صبح سه شنبه 21 مرداد ماه با حضور اصحاب رسانه در ستاد مرکزی این نهاد برگزار شد و در پایان این نشست به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار از خبرنگاران حاضر در نشست توسط رئیس کمیته امداد تجلیل بعمل آمد.
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1399/05/21

چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.