دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیر بنیاد تعاون زندان های گلستان- 1399/08/22

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان با حسین کاویانی،مدیر بنیاد تعاون زندان های گلستان به منظور بهره مندی از حمایت های کمیته امداد برای ایجاد اشتغال زندانیان دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بنیاد تعاون زندان ها - 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.