توزیع 1150 قلم لوازم ضروری زندگی میان مددجویان مناطق محروم 1399/08/27

1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 دستگاه آبگرمکن دیواری با اولویت مناطق محروم و سردسیر استان در دو مرحله میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع شد.
عکاس: سپیده شفیعی نژاد

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 8

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 6

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 2

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 5

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 4

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 3

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

توزیع 1000 دستگاه بخاری گازسوز و 150 آبگرمکن میان مددجویان 1399/08/27 7

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.