آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28

معاون فرهنگی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان گفت: طرح امدادگری فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت 120 طلبه و دانشجوی خواهر برای دختران نوجوان خانواده مورد حمایت کمیته امداد اجرا شد. این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت 120طلبه خواهر بعد از گزینش نهایی و در قالب ارتباط مستمر درصدد توانمندسازی روحی، عاطفی و شخصیتی دختران نوجوان خانواده مورد حمایت اجرا می شود.

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 11

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 7

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 5

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 4

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 3

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 2

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آغاز طرح امدادگری فرهنگی در کمیته امداد استان سمنان-99/08/28 1

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.