حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

کارگروه نوغانداری استان با حضور کریمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان با هدف کمک و حمایت ازصنعت نوغانداری در استان برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

حمایت مسئولان گلستانی از نوغانداری مددجویان کمیته امداد – 1399/10/21

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.