دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مسئول کانون سلامت ستاد خادمیاری آستان قدس رضوی– 1399/10/23

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با دکترحسین ایروانی، مسئول کانون سلامت ستاد خادمیاری آستان قدس رضوی به منظور ارائه خدمات درمانی رایگان دندانپزشکی با اولویت فرزندان ایتام گلستانی تحت حمایت کمیته امداد دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با ایروانی– 1399/10/23

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با ایروانی– 1399/10/23

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با ایروانی– 1399/10/23

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با ایروانی– 1399/10/23

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با ایروانی– 1399/10/23

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.