پیوستن روسا و مدیران کل سازمان ها و ادارات استان کرمانشاه به پویش ایران مهربان-نیمه دوم 1399

روسا، مدیران کل و کارکنان سازمان ها، ادارات و دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه به پویش ایران مهربان پیوستند.

پویش ایران مهربان 2

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 5

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 4

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 1

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 6

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 7

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 9

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 10

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 11

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

پویش ایران مهربان 3

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.