دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: محسن ایزی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/03/19

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان درسالجاری دیدار و گفتگو کرد
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.