مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان 1400.3.22

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان با حضور مدیرکل کمیته امداد و مسئولین استانی برگزار شد.

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 1

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 2

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 3

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 4

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 5

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 6

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 7

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 8

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 9

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مراسم اهدای 746 فقره جهیزیه به مددجویان 10

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.