نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
عکاس: محسن ایزی

نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نماینده ادوار گذشته مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در طرح اکرام وایتام کمیته امداد استان گلستان مشارکت کرد 1400/03/24

صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن علوی نماینده ادوار دوم ، سوم وچهارم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، با حضور در اداره کل کمیته امداد استان گلستان ، درطرح اکرام وایتام این نهاد مشارکت کرد.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.