سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال مددجویان، بازدید از روند ساخت و ساز مسکن مددجویان، دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان بافت، حضور در جمع امدادگران کمیته امداد شهرستان بافت، حضور در نماز جمعه این شهرستان و تجلیل از تعدادی از عاملان و مودیان زکات و حامیان فعال طرح اکرام ایتام از جمله برنامه های سفر یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه سال 1400به شهرستان بافت بوده است.

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 1

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 8

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 12

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 10

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 2

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 5

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 7

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 11

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 6

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان بافت 1400/03/21 4

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.