سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار و دیدار با امام جمعه و فرماندار/1400/3/19

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی«ره» استان ایلام در سفر به شهرستان چوار ضمن حضور در نشست شورای پرسنلی این شهرستان با امام جمعه و فرماندار چوار نیز دیدار کرد.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 7

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 18

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 17

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 16

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 15

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 14

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 13

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 12

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 11

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سفر مدیرکل کمیته امداد ایلام به شهرستان چوار 10

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.