همایش طلایه داران ترافیک و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17

به مناسبت هفته نیروی انتظامی همایش طلایه داران ترافیک و همیاران پلیس با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی،مدیر کل، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان سمنان برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 11

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 9

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 8

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 7

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 6

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 5

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 4

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 3

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 2

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

همایش طلایه داران ترافیک و و همیاران پلیس با حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-1400/07/17 1

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.