برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18

برگزاری مراسم روضه رحلت رسول اکرم (ص) ، شهادت امام حسن (ع) و امام ضا (ع) در اردوگاه امام علی (ع) و طبخ و توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان البرزی
عکاس: هادی کیانی

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 11

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 12

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 9

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 10

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 3

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 8

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 7

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 1

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 2

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری پویش اطعام و احسان رضوی با همت 200 مرکز نیکوکاری در تعامل با کمیته امداد البرز1400/7/18 4

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.