دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعـامل بانـک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
عکاس: محسن ایزی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با مدیریت بانک رسالت گلستان 1400/07/18

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با طالبی، مدیرعامل بانک رسالت استان در راستای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان در سالجاری دیدار و گفتگو کرد .
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.