اهدای 700 بسته تحصیلی بانک ملت به دانش آموزان نیازمند 1400.7.19

مدیر کل کمیته امداد به همراه مدیر عامل بانک ملت استان کردستان با حضور در روستای آویهنگ سنندج نسبت به اهدا و توزیع یکصد بسته تحصیلی از 700 بسته اهدایی بانک ملت به دانش آموزان نیازمند اقدام کردند .
عکاس: خبات ملکی

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 20

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 19

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 18

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 17

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 16

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 15

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 14

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 13

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 12

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

توزیع بسته های تحصیلی بانک ملت کردستان 11

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.