ارتباط با استان

 نشانی :  قم، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان امام، خیابان 16 متری سعیدی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم
 شماره روابط عمـومی:  36157686 - 025
 تلفن دبیـرخـانه :  36157605 - 025 
 صندوق پستی: 3718794341
پست الکترونیک: qom@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان