ارتباط با استان

 نشانی : قم، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان امام، خیابان 16 متری سعیدی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم
 شماره روابط عمـومی: 36167686 - 025
 تلفن دبیـرخـانه : 36167605 - 025 
 صندوق پستی:3718794341
پست الکترونیک:qom@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان