دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیر کل

اکبر میرشکار

مدیر کل
  • 025-36167686
پایانی فر

افشین پایانی فر

قائم مقام
  • 025-36167686
معاون حمایت و سلامت

عباس جوشقانیان

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 025-36167686
معاون توسعه مشارکت های مردمی

اکبر رشیدی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 025-36167686
تلخابی

محمود تلخابی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 025-36167686
فدایی

حمید فدایی

معاون اداری و مالی
  • 025-36167645
هرمز

حسن هرمز

معاون امور فرهنگی
  • 025-36167686